Toelichting op overzicht intensified official controls in Traces

Dit is een toelichting op het ‘Overzicht intensified official controls in TRACES’, waarin wordt vermeld welke land/product/bedrijfscombinaties van producten van dierlijke oorsprong onder een verscherpt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft verscherpte controles o.b.v Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1873.

In principe wordt er 2x per week een actueel overzicht gemaakt en op de NVWA-website geplaatst. Doordat de verscherpte controles EU-breed worden toegepast kunnen er op elk moment wijzigingen optreden waardoor het overzicht niet meer actueel is. De stand van zaken in TRACES is daarom altijd leidend.