Toelichting op overzicht lopende artikel 24 en artikel 20 onderzoeken in Traces

Dit is een toelichting  op het ‘Overzicht lopende art 24 onderzoeken in TRACES’ waarop producten staan van dierlijke oorsprong die onder een versterkt controleregime vallen aan de buitengrens van de Europese Unie. Het betreft versterkte controles op basis van  Richtlijn 97/78/EG, Artikel 24.