MIG voor IMSOC implementatie, veterinaire import

Per 14 december 2019 is de wetgeving van de Europese Commissie (EC) voor de Official Control Regulation (OCR) en de Plant Health Regulation (PHR) van kracht geworden. Om aan de verplichtingen van de EC te kunnen voldoen hebben wij als NVWA in augustus van 2019 een concept MIG gepubliceerd en hier is inmiddels een definitieve variant van verschenen.

Helaas moet de gepubliceerde MIG 3.1.0 voor veterinaire import nog op een aantal punten worden aangevuld. Dit is het gevolg van de (helaas nog steeds) onduidelijke vereisten aan de kant van Traces New Technology (TNT). We zijn op dit moment bezig een nieuwe versie vast te stellen, dit kan echter nog wel enkele weken duren aangezien wij de komende weken ook de aangiftes voor levende dieren en dierlijke producten moeten gaan melden aan TNT. Alle ‘wensen’ van de Europese commissie zullen we dan ook zo veel mogelijk meenemen in de nieuwe MIG versie. 

Versie 3.1.0 zullen we dan ook niet in gebruik gaan nemen. De door u gedane aanpassingen zijn echter niet volledig weggegooid. De nieuwe versie van de MIG zal een aanvulling (en mogelijk uitbreiding) zijn van MIG versie 3.1.0. Zodra de nieuwe versie vastgesteld is zullen wij u hierover informeren. De eerder aangekondigde implementatiedatum van 31 maart voor de veterinaire MIG gaat dan ook opschuiven naar een nader te bepalen moment.

NB deze informatie zal ook gepubliceerd worden op de community van de douane.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Goos de Jong of Thijs Wessels
E: fytoict@nvwa.nl