Procedure elektronisch indienen GGB

In het kader van de Elektronische Overheid streeft de NVWA ernaar, om in de Grenscontroleposten alle zendingen levende dieren en goederen elektronisch af te handelen. Dit document geeft een toelichting op de procedure.