Procedure elektronisch indienen GDB

In het kader van de Elektronische Overheid streeft de NVWA ernaar, om in de Buitengrens Inspectieposten alle zendingen levende dieren en dierlijke producten elektronisch af te handelen. Dit document geeft een toelichting op de procedure.