Erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP)

Partijen levende dieren of dierlijke producten mogen uitsluitend via een door de Europese Commissie erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP) de Europese Unie binnenkomen. De NVWA controleert de partijen in deze erkende BIP’s in samenwerking met de douane. Erkende BIP’s zijn te vinden op de luchthavens Schiphol en Maastricht en in de zeehavens in Rotterdam, Vlissingen, Harlingen, Eemshaven en Amsterdam. Of een partij in een bepaalde BIP gecontroleerd kan worden, is afhankelijk van de erkenning van deze BIP. Zo mogen levende dieren alleen binnenkomen in de BIP’s op de luchthavens. Binnen een BIP kunnen meerdere inspectiecentra of keurpunten aanwezig zijn.

Een BIP dient gelegen te zijn in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van binnenkomst van de dieren of producten. Dit betekent dat het gebied van de BIP waarbinnen eventueel keurpunten gevestigd kunnen zijn, begrensd is. Daarnaast hanteert de NVWA een beleid waarbij omwille van doelmatigheid en effectiviteit het aantal te vestigen keurpunten binnen een BIP beperkt kan worden.

Voor het havengebied van Rotterdam, waarbij de plaats van binnenkomst op de Zuidoever is gelegen, zal de NVWA aanvragen tot erkenning van nieuwe keurpunten slechts in behandeling nemen wanneer de locatie gelegen is op de Maasvlakte, in het Eemhavengebied, of in het Waalhavengebied. In geval er andere plaatsen van binnenkomst ontstaan, zullen aanvragen voor een keurpunt per situatie worden beoordeeld. 

Erkende Buitengrens Inspectie Posten

Voor erkende BIP’s in Noorwegen, IJsland, Groenland en de Faroër, zie
ALIM12 Oorsprongscontrole EER partijen

Verlenen en onderhouden erkenningen