Importeren dieren en dierlijke producten uit Verenigd Koninkrijk na Brexit

De NVWA legt uit wat het voor uw bedrijfsvoering betekent als u ná 29 maart 2019 dieren en dierlijke producten importeert uit het Verenigd Koninkrijk. Om u voor te bereiden op de Brexit. We geven ook algemene tips.

De informatie op deze webpagina geldt voor de import van:

  • levende dieren en levende producten (sperma, embryo's en broedeieren)
  • producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren en dierlijke bijproducten)
  • diervoeders

Verenigd Koninkrijk na Brexit een 'derde land'

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, dan wordt het een zogeheten 'derde land'. Voor import uit derde landen gelden andere regels dan voor import uit EU-landen. Hoe zit dat? EU-landen die onderling handelen, kunnen dat zonder beperkingen doen. Er is vrij verkeer van goederen. Bedrijven hoeven niets speciaals te regelen. Er gelden alleen de regels van het intraverkeer.

Het wordt anders als een EU-land handel drijft met een land buiten de EU, een derde land dus. De EU stelt eigen regels op voor de producten die de EU binnenkomen. De autoriteiten van het land van binnenkomst (in Nederland de NVWA) controleren of importzendingen voldoen aan de eisen die de EU stelt.

Het komt erop neer dat de NVWA controleert of onze collega's in het verzendende land hun werk goed gedaan hebben. Controle is nodig om risico's voor de volksgezondheid en diergezondheid te verlagen. Er is dus geen sprake meer van intraverkeer, maar van import.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

De Brexit betekent voor uw handel dat u pas kunt importeren uit het Verenigd Koninkrijk als de NVWA en de Douane uw importzending hebben gecontroleerd en goedgekeurd. En wij kunnen pas controleren nadat speciale importdocumenten, zogeheten gezondheidscertificaten zijn aangevraagd bij de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk.

De Douane en de NVWA controleren de gezondheidscertificaten als uw importzending de EU binnenkomt. Deze ingangscontroles vinden plaats op speciaal daarvoor ingerichte locaties, zogeheten BIP's.

Bovendien keurt de NVWA uw importzending. Dat betekent dat we soms monsters nemen om te controleren of de producten geschikt zijn voor consumptie. Houd er rekening mee dat aan de keuring kosten zijn verbonden. Houd er in uw planning ook rekening mee dat dit hele proces een aantal dagen duurt; vanaf de aanvraag van de gezondheidscertificaten in het Verenigd Koninkrijk tot en met de ingangscontrole in Nederland.

Veranderingen voor importeurs die handelen met het Verenigd Koninkrijk

Voor importeurs veranderen er 3 dingen:

  1. Certificeren: de exporteur moet de lading laten certificeren
  2. Vooraanmelden: de importzending moet worden vooraangemeld
  3. Importkeuring: de NVWA voert een importkeuring uit

Certificeren

Bij elke importzending moeten speciale documenten zitten, zogeheten gezondheidscertificaten. Die worden afgegeven door de officiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. De exporteur vraagt de gezondheidscertificaten aan in het land dat de goederen verzendt.

Vooraanmelden

Import uit het Verenigd Koninkrijk, moet vooraangemeld worden bij een BIP. De zogeheten 'belanghebbende bij de lading' moet deze vooraanmelding doen. Dat kan de exporteur, de importeur of een douaneagent zijn. Meestal gebeurt dit door een gespecialiseerde douaneagent die ervaring heeft met dit soort zaken en alles namens zijn klant regelt. Neem voor meer informatie contact op met branchevereniging FENEX.

Importkeuringen

De Douane en de NVWA doen eerst een documentencontrole. Zij controleren dan of de gezondheidscertificaten bij de importzending zitten en of deze aan de eisen voldoen. Zijn de papieren in orde? Dan kan de importzending bij een keurpunt worden aangemeld door de belanghebbende bij de lading, die zelf een keurpunt kan kiezen. De keurpunthouder geeft dit vervolgens door aan de NVWA.

Overeenstemmingscontrole

De NVWA weet dan welke goederen gekeurd moeten worden en plant een importkeuring in op het keurpunt. We doen dan een zogeheten overeenstemmingscontrole, waarbij we kijken of de lading overeenkomt met wat er op papier staat.

Materiële controle

Vervolgens doen we een materiële controle. Daarbij kijken we of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden ingevoerd. Is het product bijvoorbeeld geschikt voor consumptie? Hierbij kunnen ook monsters genomen worden. De materiële controle mag alleen plaatsvinden op keurpunten van erkende BIP's.

Levende dieren

Handelt u in levende landbouwhuisdieren, zoals schapen, koeien en paarden? En vervoert u deze tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de EU? Dan hoeven ze vóór 29 maart 2019 niet gekeurd te worden als ze de grens passeren.

Ná de Brexit zal een keuring zeer waarschijnlijk wel nodig zijn. De dieren moeten dan vergezeld gaan van een certificaat en/of een dierenpaspoort dat voldoet aan de eisen van de EU. Dit geldt ook voor paarden die deelnemen aan sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk en die daarna terugkomen uit het Verenigd Koninkrijk.

Uitzondering

Er is een uitzondering op deze regel: gezelschapsdieren die met hun eigenaar meereizen mogen nog wel per schip vervoerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor honden en katten.

Export levende dieren

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet afgerond. Of vervoer per schip naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk blijft, zal afhangen van de eisen die het Verenigd Koninkrijk stelt. Zie hiervoor ook de Brexitpagina Export dieren en dierlijke producten.

Vraag en antwoord

Naar alle vragen en antwoorden over import dieren en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen

Stel uw vraag over Brexit

Na 29 maart moet u wellicht een importkeuring aanvragen bij de NVWA bij zendingen uit het VK.

Zie ook