Ontheffing voor dierlijke producten voor onderzoek en diagnose en demonstratiemateriaal

Dierlijke producten voor onderzoek en diagnose en demonstratiemateriaal

Definitie voor onderzoek en diagnose bestemde monsters: dierlijke bijproducten en afgeleide producten die bestemd zijn voor: onderzoek in het kader van diagnostische activiteiten of analyse ter bevordering van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang in het kader van educatieve of onderzoeksactiviteiten;

Definitie demonstratie- en tentoonstellingsmateriaal: dierlijke bijproducten of afgeleide producten die bestemd zijn voor tentoonstelling of artistieke activiteiten;

Een aanvraag voor een ontheffing is enkel mogelijk voor producten en niet voor levende dieren.

Voor de vereisten voor de invoer van levende dieren kunt u  Import Veterinair Online

raadplegen (voor u is het gebruiksdoel definitieve invoer van levende dieren en levende producten van toepassing).

Let op! Monoclonale en polyclonale antilichamen, gezuiverde eiwitten, cellijnen van dierlijke cellen, cellen van dierlijke oorsprong en monsters van RNA & DNA ook indien bewaard in een medium/buffer van serum of plasma hebben geen ontheffing nodig bij de invoer op voorwaarde dat ze:

- niet infectieus zijn en geen drager zijn van ziekteverwekkers;

- enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden in een laboratorium dat daarvoor toestemming heeft gekregen. 

Dit dient schriftelijk verklaard te worden door de producent. De schriftelijke verklaring moet bij invoer overlegd kunnen worden als daar door de Douane of de NVWA om verzocht wordt.

Dat geldt eveneens voor microscopische preparaten van dierlijk weefsel en materiaal gefixeerd in formaline, bestraald of op enige andere wijze behandeld, zodat potentieel aanwezige ziekteverwekkers zijn geïnactiveerd. 

Kant-en-klare laboratoriumreagentia en in-vitrodiagnostica kunnen ingevoerd worden zonder ontheffing en zonder bovengenoemde verklaring van de producent (voor de definities van kant-en-klare laboratoriumreagentia en in-vitrodiagnostica zie: definitielijst).

Voor het verkrijgen van een ontheffing voor de invoer van dierlijke producten of afgeleide producten daarvan, bestemd voor onderzoek en diagnose, dient de exploitant te beschikken over een gebruikstoestemming ex artikel 17, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009 (zie link geregistreerde bedrijven, Section X)

De ontheffing is enkel bedoeld voor de invoer van dierlijke bijproducten uit derde landen en niet voor het transport tussen de EU-lidstaten. De overbrenging van dierlijke bijproducten voor onderzoek en diagnose tussen lidstaten van de EU kan plaatsvinden zonder ontheffing of melding. Het materiaal dient tijdens het vervoer voorzien te zijn van de vereiste aanduidingen en vergezeld te gaan van een voorgeschreven handelsdocument. Vervoer dient plaats te vinden door geregistreerde vervoerders en rechtstreeks naar exploitanten die beschikken over de vereiste gebruikstoestemming (art. 17, eerste lid). Voor meer informatie over transport tussen lidstaten zie: intracommunautair handelsverkeer in dierlijke bijproducten.