Ontheffing voor ziekteverwekkers

Ziekteverwekkers

Definitie ziekteverwekkers: iedere verzameling of kweek van organismen, of ieder afgeleid produkt, alleen dan wel in gerecombineerde vorm, van zo'n verzameling die of kweek van organismen dat een ziekte kan veroorzaken bij enig levend wezen (met uitzondering van de mens), en ieder gewijzigd afgeleid produkt van die organismen dat drager of overbrenger kan zijn van een verwekker van dierziekten, of het weefsel, de celkweek, de afscheidingsprodukten dan wel de uitwerpselen waarlangs of door middel waarvan een verwekker van dierziekten kan worden gedragen of overgebracht. Immunologische geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals toegelaten bij Richtlijn 90/677/EEG (2), vallen niet onder deze definitie;

Voor de import van humane ziekteverwekkers kunt u informatie opvragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Indien het in te voeren product mogelijk geïnfecteerd dierlijk materiaal betreft (dus geen geïsoleerde ziekteverwekkers) heeft u geen ontheffing nodig voor ziekteverwekkers, maar een ontheffing voor dierlijke producten voor onderzoek en diagnose.

Voor ziekteverwekkers bestaan er 2 soorten ontheffingen. Eén voor import vanuit derde landen en één voor de import vanuit andere EU-lidstaten.

De ontheffingen zijn enkel bedoeld voor de invoer van producten naar Nederland, niet voor het transport naar andere EU-lidstaten.