Aanmelden (Kennisgeving) van zendingen dieren en producten van dierlijke oorsprong

Voor aankomst van een zending levende dieren of producten van dierlijke oorsprong op het grondgebied van de EU moet deze door een voor de zending verantwoordelijke exploitant worden aangemeld bij het veterinair personeel van de Grenscontrolepost (GCP) waar de zending binnenkomt. Dit op basis van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013. Deze kennisgeving moet u indienen met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst, het GGB. Per partij moet een GGB worden opgemaakt. Het GGB is vastgelegd in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715.

Elektronische kennisgeving

GGB's worden door de NVWA elektronisch afgehandeld. Voordeel hiervan is dat u de vooraanmelding op elk moment van de dag kan indienen. Via elektronische berichtenuitwisseling wordt voor de zending verantwoordelijke exploitant op de hoogte gehouden over de controles die de zending ondergaat. Om elektronische GGB's te kunnen indienen dient voor de zending verantwoordelijke exploitant een vergunning aan te vragen bij de NVWA. Een vergunning kunt u aanvragen via het electronisch formulier op de website via Erkenning aanvragen of inleveren. Voor uitleg over het invullen van dit elektronisch formulier, zie de toelichting.

Voor de facturerering is een klantnummer nodig. Een klantnummer kunt u aanvragen met het Aanvraagformulier klantnummer.

Elektronische informatie-uitwisseling tussen de overheid en bedrijven vindt plaats via Digipoort (voorheen Overheidstransactiepoort). Dit is de elektronische postbus van de overheid.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Elektronische GGB's dienen te worden verzonden in de vorm van EDIFACT-berichten zoals omschreven in de actuele versie van de Message Implementation Guide (MIG). In het Codeboek MIG NVWA zijn de codes opgenomen die in de berichten gebruikt dienen te worden.

Eenmalige klanten

Er zijn softwarebedrijven, die ook voor éénmalige klanten een webservice ter beschikking stellen voor het elektronisch indienen van GGB's. Het GGB kan ook door een gespecialiseerde expediteur of douaneagent worden verzorgd, op te vragen via brancheorganisatie FENEX.

Voor incidentele vooraanmeldingen kan de NVWA deze omzetten in elektronische dossiers. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Hoe dit in z’n werk gaat is beschreven in de Procedure elektronisch indienen.

Voor verdere technische informatie over het elektronisch indienen van GGB’s kunt u terecht bij NVWA Afdeling Informatiemanagement, Team Functioneel Beheer 1 of via vgc@nvwa.nl