Beeld naleving hout- en FLEGT-verordening 2013-2016

In 2013 is de Europese houtverordening vernieuwd. De NVWA inspecteert of bedrijven zich houden aan de regels van deze verordening. Welk beeld komt naar voren uit de inspecties in de jaren 2013 tot en met 2016?

Inspecties bij houtimporteurs en meubelimporteurs

De NVWA is de bevoegde autoriteit in Nederland die de Houtverordening en de FLEGT-verordening handhaaft. Er zijn tot februari 2017 meer dan 200 inspecties uitgevoerd bij 195 houtimporteurs en meubelimporteurs.

De NVWA heeft vooral inspecties uitgevoerd bij de primaire houtimporteurs die hout importeren uit landen als Braziliƫ, Kameroen, Maleisiƫ en Suriname. Bovendien hebben we steekproefsgewijs gekeken naar de naleving bij bedrijven die hout op de markt brengen dat in Nederland is gekapt.

Sinds 2016 richt de NVWA zich ook op importeurs van meubels uit China, Vietnam en India. Meubels uit deze landen zijn vaak gemaakt van hout dat over de hele wereld is geoogst. Hierbij is niet altijd duidelijk hoe de productieketens eruit zien: van het kappen van hout, tot het verzagen en het in elkaar zetten van meubels.

Waarschuwing voor 37% van de gecontroleerde bedrijven

De NVWA heeft aan 37% van de gecontroleerde bedrijven een waarschuwing gegeven. Bij die waarschuwing vermelden we welke punten de bedrijven moeten verbeteren. Na de eerste inspectie voert de NVWA binnen 6 maanden een herinspectie uit. In de meeste gevallen hebben de bedrijven hun werkwijze voldoende aangepast. In een geval heeft de NVWA een last onder dwangsom opgelegd. De rechter heeft de NVWA in het gelijk gesteld in de eis voor betere naleving door de houtimporteur.

Stelsel van zorgvuldigheidseisen ontbreekt

Meestal hebben bedrijven wel documenten over kap en vervoer van het hout. Vaak ontbreekt echter een goed stelsel van zorgvuldigheidseisen met een beschreven procedure. Wat bedoelen we daarmee? Bedrijven kijken onvoldoende naar het risico op illegale kap gerelateerd aan het land waar het hout vandaan komt en waar het wordt verwerkt. Is er bijvoorbeeld sprake van corruptie in die landen?

Veel bedrijven moeten daarom extra investeren in mitigerende maatregelen. Dat betekent dat bedrijven vooraf extra maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat ze illegaal gekapt hout op de markt brengen. Ze moeten bijvoorbeeld onafhankelijke audits laten uitvoeren.

Overstappen op gecertificeerd hout

Sommige bedrijven kiezen ervoor om over te stappen op gecertificeerd hout of ze besluiten niet zelf meer te importeren. Bedrijven die ondersteuning zoeken bij het opstellen en inrichten van een stelsel van zorgvuldigheidseisen kunnen hulp vragen aan toezichthoudende instanties. De NVWA controleert deze toezichthoudende organisaties.