Documenten - Import van hout en houtproducten (FLEGT)

81 documenten over Import van hout en houtproducten (FLEGT)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Leidraad van de commissie over het indienen van handhavingsverzoeken EU-houtverordening

Leidraad van de commissie over het indienen van handhavingsverzoeken. Let op: in Nederland gelden de regels van de algemene wet ...

Publicatie | 22-12-2017

Moet ik alle kapvergunningen bewaren/de aanvragen op papier kunnen tonen?

U hoeft geen extra handelingen te doen voor de houtverordening. Als u uw aanvraag voor een kapvergunning elektronisch hebt ...

Vraag en antwoord

Als ik biomassa verkoop aan een aannemer, ben ik dan marktdeelnemer?

Ja, ook de verkoop van hout voor biomassa valt onder de verordening.

Vraag en antwoord

Als ik brandhout aan particulieren verkoop, val ik dan onder de regelgeving?

Ja, u bent marktdeelnemer omdat u hout op de markt brengt. U hoeft echter niet te registreren aan wie u het hout verkoopt. ...

Vraag en antwoord

Als ik mijn hout te koop aanbied op marktplaats.nl, val ik dan ook onder de regelgeving?

Ja, via internet te koop aanbieden van hout en houtproducten valt ook onder het op de markt brengen.

Vraag en antwoord

Diefstal van hout komt regelmatig voor. Niet alleen door particulieren voor de kachel maar ook door handelaren. Pakt de NVWA dat ook op?

Diefstal is naast een commuun delict (op basis van het Wetboek van Strafrecht), in bepaalde gevallen ook een overtreding van de ...

Vraag en antwoord

Heeft een eigenaar van hout op stam geen verantwoordelijkheid volgens de EU-houtverordening als hij dat verkoopt?

De eigenaar van hout op stam kan door de marktdeelnemer worden benaderd en moet desgevraagd informatie leveren over bijvoorbeeld ...

Vraag en antwoord

Moet bij inspectie de aan- of verkoopprijs van het hout meegedeeld worden?

Als de inspecteur informatie over de prijs van het hout nodig heeft voor zijn inspectie, is hij ertoe bevoegd daarnaar te vragen.

Vraag en antwoord

Waarom valt inlands hout ook onder deze regelgeving?

Europa wil de illegale houtkap wereldwijd terugdringen, daaronder valt ook mogelijke illegale kap in Europa.

Vraag en antwoord

Hoe toon ik de legaliteit van dunningshout aan?

Hout dat door dunning wordt gekregen is vrijgesteld van de vergunningsplicht in de boswet. Om toch de legaliteit van het hout aan ...

Vraag en antwoord