Leidraad van de commissie over het indienen van handhavingsverzoeken EU-houtverordening

Leidraad van de commissie over het indienen van handhavingsverzoeken. Let op: in Nederland gelden de regels van de algemene wet bestuursrecht voor het indienen van handhavingsverzoeken. Er is nog geen vertaling van het document. Echter buitenlandse NGO’s dienen geregeld handhavingsverzoeken in en kunnen gebruik maken van de informatie in deze leidraad.