EUTR rapportage 2019

Jaarlijks moeten de lidstaten aan de Europese commissie rapporteren over de implementatie en handhaving van de EU Houtverordening. In dit rapport vindt u informatie over de wetgeving, de samenwerking met de andere lidstaten, Europese Commissie en bronlanden en de opgelegde maatregelen.