Douanecodes vallend onder EU-houtverordening

De houtverordening geldt voor de douanecodes (GS-codes):

GS-code

GS-code

GS-code

GS-code

GS-code

GS-code

4401

4403

4406

4407

4408

4409

4410

4411

4412

4413 00 00

4414 00

4415

4416 00 00

4418

47

48

9403 30

9403 40

9403 50

9403 60

9403 90 30

9406 00 20

Volledige lijst met goederencodes (douanecodes: GS-codes) die onder de Houtverordening vallen (bijlage I van de Houtverordening).

De houtverordening geldt voor de douanecodes genoemd in de hoofdstukken en GS-codes hieronder.

Bijvoorbeeld hoofdstuk 48 valt geheel onder de houtverordening: dus de codes 4801 tm 4823. Importeert u goederen onder code 4821 10 dan valt u onder de houtverordening.
Op de site van de Douane kunt u nagaan onder welke goederencodes uw producten vallen. Twijfelt u over onder welke goederencode uw producten vallen, neem dan contact op met de Douane.

Afval/sloophout

Afval: Uitgezonderd zijn houtproducten of bestanddelen van producten die vervaardigd zijn van hout of houtproducten die hun levenscyclus hebben voltooid en anders worden verwijderd als afval, als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen.

Samengestelde producten

Bij samengestelde producten moet u alle in het product aanwezige boomsoorten benoemen. Per afzonderlijk product moet u de stappen van het zorgvuldigheidsstelsel doorlopen. Als de samenstelling van
het product varieert, dan moet u voor alle mogelijke aanwezige soorten het stelsel doorlopen. Als marktdeelnemer dient u een lijst te kunnen overleggen met de soorten die mogelijk in het product aanwezig zijn.