EU-regels

Verordening 2173/2005 stelt regels aan de import van hout en houtproducten in de EU vanuit partnerlanden. Deze verordening bevat voorschriften over het FLEGT-vergunningensysteem. De verordening geeft regels over waneer een vergunning nodig is en wat de lidstaten moeten melden aan de commissie.

Verordening 1024/2008 geeft nadere regels aan de zaken gesteld in verordening 2173/2005. Begrippen zoals zending en elektronische en papieren vergunning worden gedefinieerd. Er worden regels gesteld aan wanneer een vergunning moet worden aangeleverd, nietig wordt verklaard of niet wordt aanvaard. Bij de verordening is een voorbeeld van de vergunning opgenomen.

Europese Houtverordening nummer 995/2010
Gedelegeerde Europese Houtverordening nummer 363/2012: over procedures voor erkenning en intrekking erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in de Europese Houtverordening 995/2010
Over FLEGT en de EU-houtverordening (website Department for Environment, Food and Rural Affairs)

Rectificatie verordening 995/2010 op de website EUR-Lex: betreft een aantal rectificaties die bij vertaling vanuit het Engels niet correct in het Nederlands waren weergegeven.

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 607/2012  op de website EUR-Lex: daarin aanvullende uitleg aan het stelsel van zorgvuldigheidseisen genoemd in verordening 995/2010.