Europese Houtverordening

Sinds 3 maart 2013 is de Europese houtverordening in werking. Iedere marktdeelnemer die voor het eerst hout of houtproducten op de Europese markt brengt, moet voldoen aan de eisen van de verordening. De verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen.
Dit stelsel bestaat uit:

  • gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden;
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

U kunt zelf uw handelswijze aanpassen aan de eisen van de verordening, of zich aansluiten bij een toezichthoudende organisatie (MO) en volgens de standaard van deze organisatie gaan werken. Contactgegevens van goedgekeurde toezichthoudende organisaties.

Meer informatie: