Europese Houtverordening - wat staat er in?

Brengt u hout op de Europese markt? Of houten producten, zoals meubels of papieren producten? Dan moet u voldoen aan de eisen uit de Europese houtverordening. Daarmee voorkomt u dat u illegaal gekapt hout op de markt brengt.

U moet kunnen aantonen dat de herkomst van uw producten legaal is. Dat doet u aan de hand van 3 stappen:

  • U verzamelt gegevens over de herkomst van het hout en bewaart die 5 jaar.
  • U voert risicoanalyses uit, waarmee ingeschat kan worden of het hout legaal is gekapt.
  • U neemt maatregelen, zodat het risico dat u illegaal hout verhandelt verwaarloosbaar is.

Deze 3 stappen vormen samen het zogenoemde stelsel van zorgvuldigheidseisen. In het internationale handelsverkeer ook wel Due Diligence System (DDS) genoemd.

Toezichthoudende organisatie

U kunt ervoor kiezen om u aan te sluiten bij een toezichthoudende organisatie ('Monitoring Organisation' of kortweg 'MO'). U werkt dan volgens de standaard van deze organisatie.

Bekijk de contactgegevens van goedgekeurde toezichthoudende organisaties.

Waar kan ik de regels nalezen?

De regels zijn vastgelegd in Verordening 995/2010, ook wel de Europese houtverordening.

Meer informatie