Indienen FLEGT-vergunning

Hieronder staat beschreven hoe u uw FLEGT-vergunning kunt indienen en wat u daarna moet doen voor een tijdige controle door de NVWA.

Stap 1

De exporteur vraagt de vergunning aan in het land van export (bij de daarvoor bevoegde autoriteit in het partnerland). Check bij uw exporteur of de juiste goederencodes worden gebruikt op de vergunning.

Stap 2

U moet de zending elektronisch aanmelden via CLIENT. Na correcte aanmelding en ontvangst door de NVWA ontvangt u elektronisch een ontvangstbevestiging. Meer informatie vindt u op de pagina Elektronisch vooraanmelden met client.

U kunt zelf de aanmelding in CLIENT invoeren of dit via uw aangever laten verlopen. Een aantal Douane-aangevers is reeds bekend met CLIENT.

Nieuwe relaties, zowel importeurs als aangevers moeten zich aanmelden voor toegang tot CLIENT via het aanvraagformulier CLIENT import.

Invulinstructie CLIENT

Keurlocatie: De FLEGT-zending hoeft voor FLEGT niet fysiek door de NVWA te worden gekeurd voor invoer. Daarom geeft u een fictieve keurlocatie op in CLIENT: Inspectielocatie nummer 9269.

U moet als aangever gekoppeld worden aan de inspectielocatie. U kunt hiervoor contact opnemen met functioneel beheer van de NVWA.

Codes:
GNcode 44: FLEGT hout
GNcode 47: FLEGT houtpulp
GNcode 48: FLEGT papier en karton
GNcode 94: FLEGT meubels

Inspectiedatum: geef de verwachte datum van invoer of als deze meer dan 7 dagen in de toekomst ligt de datum van invoer in CLIENT.

Aantal Fyto certificaten: geef het aantal FLEGT vergunningen op, meestal zal er een vergunning bij een zending aanwezig zijn.

Type inspectieplicht: ‘FYT’.

Landbouw goederen detail, Gebruiksdoel:  waarde ‘C’ (consumptief)

Landbouw goederen detail, Botanische naam:

Om de zending correct te kunnen verwerken moet u in uw aangifte gebruikmaken van de volgende (fictieve) botanische naam codes:

  • 1310764 FLEGTHOUT
  • 2433002 FLEGTMEUBELS
  • 2432990 FLEGTPAPIER
  • 2433010 FLEGTPULP

In de aangifte moet u dus deze code meesturen.

Bescheidgegevens: code C690, de bescheidcode voor een FLEGT vergunning, te vermelden in vak 3 in CLIENT. Bij de waarde voor deze bescheidcode vult u het volgende in: het nummer van de FLEGT vergunning beginnend met het jaartal en eindigend met de ISO code van het land van bestemming, bijvoorbeeld 16.xxxxx-xxxxx.xxx-ID-NL.

Stap 3

De papieren FLEGT-vergunning,  exemplaar voor de competente autoriteit, moet u bij de NVWA inleveren via:

Indien via reguliere post of aangetekend:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
t.a.v. FLEGT
Postbus 43006
3540AA Utrecht

Indien via koerier:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
t.a.v. FLEGT
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht

NB: De NVWA moet de papieren FLEGT-vergunning, origineel (nummer 1) in bezit hebben. Zonder deze kan de NVWA uw aangifte niet goedkeuren. De NVWA keurt geen zendingen goed op basis van het kopie voor de Douane of importeur. Vergunningen die kwijtraken in de post zijn voor risico van de importeur.

Voeg géén begeleidend schrijven bij, maar een post-it met het aangiftenummer bestaand uit het EORI-nummer en volgnummer per vergunning. Zie voorbeeld FLEGT-vergunning. Het aangiftenummer vindt u in de CLIENT-aangifte.

Door de vergunning en aangifte ruimschoots voor de verwachte inklaringsdatum te doen heeft de NVWA voldoende tijd om de vergunning te controleren en voorkomt u kosten voor opslag. De P2 code is onbeperkt geldig.

Als u de vergunning en aangifte op een werkdag aanlevert handelt de NVWA deze dezelfde dag of de volgende werkdag af. Bij onduidelijkheden kan de afhandeling langer duren. Kosten zijn voor de importeur.

U krijgt GEEN ontvangstbevestiging van de ontvangst van de vergunning.

Stap 4

De NVWA vergelijkt uw vergunning met uw aangifte in CLIENT. Het streven is om de binnengekomen vergunningen dezelfde dag te verwerken. Bij een akkoord verzendt NVWA elektronisch de P2 vrijgave code via CLIENT .Bij niet akkoord neemt NVWA contact met u op over de verdere stappen.

Stap 5

De P2 vult u in bij de aangifte in AGS (Douane aangifte systeem). Let erop dat u de juiste code voor de juiste regel gebruikt indien u meerdere goederencodes aangeeft.