Dwangsom voor 2 bedrijven wegens overtreden houtverordening

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 2 bedrijven die hout uit Myanmar op de Europese markt brengen een last onder dwangsom opgelegd. De bedrijven importeren teakhout uit Myanmar en voldoen daarbij niet aan de Europese houtverordening. De bedrijven moeten deze dwangsom betalen als ze op deze manier doorgaan met het op de markt brengen van dit hout.

De houtverordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. De NVWA heeft in het onderzoek naar deze bedrijven onder meer gebruik gemaakt van informatie van de Environmental investigation agency, een natuurbeschermingsorganisatie.

Teakhout
©NVWA

Handhaving NVWA

De NVWA handhaaft de Europese houtverordening. Deze verordening verplicht bedrijven die hout, papier en pulp of houten meubels op de Europese markt brengen om een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen. Als blijkt dat er een risico bestaat dat het hout illegaal is gekapt, moet de importeur extra maatregelen nemen om de legaliteit van het hout aan te tonen. Onder meer door documenten zoals kapvergunningen en inventarisaties van te kappen en gekapte bomen te overleggen. Daarnaast moeten de gegevens van de documenten worden geverifieerd door het laten uitvoeren van fysieke audits bij de kaplocaties en zagerijen.

De NVWA werkt bij het handhaven van de houtverordening nauw samen met autoriteiten in andere lidstaten. Ook in Zweden en Denemarken zijn sancties opgelegd aan bedrijven die hout uit Myanmar op de markt brachten zonder te voldoen aan de houtverordening.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).