Onderzoek “fout hout” leidt tot 6 invallen

De politie Midden-Nederland, de NVWA en het Functioneel Parket hebben op 3 december op 6 locaties invallen gedaan vanwege een groot onderzoek naar de import van hout. Dit zogenoemde ‘foute hout’ is afkomstig uit Myanmar en wordt via Tsjechië geïmporteerd naar Nederland. De import van het hout zonder de juiste certificering is door de EU verboden omdat het mogelijk afkomstig is van illegale kap.

Stapel platen fout hout in een opslag
©Politie

De invallen vonden verspreid over het hele land plaats. In de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland werden bedrijven en woningen doorzocht. Ook in Tsjechië hebben de politie en de NVWA in samenwerking met de Tsjechische autoriteiten een inval gedaan. Bij de invallen zijn naast grote hoeveelheden hout, ook administratie en gegevensdragers in beslag genomen. “We verdenken de betrokken bedrijven ervan dat ze moedwillig de regels omzeilen om toch dit hout binnen Nederland te verhandelen.” zegt rechercheur Arno Paas.

Het hout waar de invallen om draaien is afkomstig uit Myanmar. Het gaat om hoogwaardig teakhout. Dit kostbare hout wordt vooral gebruikt voor de betimmering van het dek van luxe jachten. Er is dan ook veel geld mee te verdienen. Maar er is een keerzijde.

Sinds 2013 is de Europese houtverordening van kracht. Om wereldwijde ontbossing tegen te gaan heeft de EU een verbod ingesteld op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Bedrijven moeten nagaan of er mogelijk illegaal hout in hun keten aanwezig is en maatregelen nemen om dat risico verwaarloosbaar te maken. Zo moeten zij documenten verzamelen over de kap, het verzagen, transport en export van het hout. Ook moeten zij nagaan of er bijvoorbeeld sprake is van illegale kap of corruptie. Indien nodig moeten ze aanvullende audits uitvoeren. Andere opties zijn overstappen op gecertificeerd hout of afzien van de import. Myanmar geeft geen informatie over de herkomst van het hout, waardoor niet is na te gaan of het hout legaal is gekapt.

Meer informatie

Lees het bericht op de website van de politie.