Over FLEGT

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. De Europese Unie sluit met landen een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (Voluntary Partnership Agreement (VPA).

Volgens het FLEGT-vergunningensysteem moeten gespecificeerde houtproducten die uit een partnerland worden uitgevoerd en de Europese Gemeenschap binnenkomen bij een douanepost die is aangeduid voor toelating tot het vrije verkeer, gedekt zijn door een door het partnerland afgegeven FLEGT-vergunning.

Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst (VPA)

Momenteel hebben 6 landen een VPA ondertekend: de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ghana, Kameroen, de Republiek Congo, Liberia en Indonesië. De VPA’s moeten nog door de EU per land worden geratificeerd (van kracht worden verklaard). Vanaf het moment van ratificeren is een FLEGT-vergunning noodzakelijk bij import van hout uit het partnerland. Per partnerland worden ander type houtproducten in een VPA opgenomen. Per 15 november 2016 is de VPA met Indonesie van kracht. Vanaf dat moment wordt door Indonesie FLEGT-vergunningen afgegeven voor zendingen hout, papier en houtpulp en sommige houten meubels. Zendingen die voor de datum van inwerkingtreding uit Indonesie worden geexporteerd en na de datum van inwerkingtreding in Nederland aankomen hoeven niet voorzien te zijn van een FLEGT-vergunning.

  • Algemene uitleg FLEGT en de bijbehorende verordeningen (website Europese Commissie)
  • Stand van zaken vrijwillige partnerschaps-overeenkomsten (website van FLEGT Voluntary Partnership Agreements).
  • FLEGT guidelines bestemd voor Douane en Competente autoriteiten. De guidelines geven ook nuttige informatie voor bedrijven.