Over import

Veel voorkomende begrippen over import staan uitgelegd in de begrippenlijst van het Werkhandboek BIP en Entrepots op onze website.

Regelwerk uitbesteden?

Ondernemers of particulieren die niet bekend zijn met regels en procedures rond de import, of er zelf niet veel tijd aan willen besteden, kunnen een bedrijf in de arm nemen dat hen helpt. Gespecialiseerde expediteurs en douaneagenten kunnen alle formaliteiten rondom de veterinaire, fytosanitaire, CITES en FLEGT controles regelen. Denk daarbij aan het indienen van de vooraanmelding en bijbehorende veterinaire documenten (gezondheidscertificaten), planning van controles op het keurpunt, transport van terminal naar keurpunt, en fiscale aangelegenheden zoals de inklaring. Zij vormen de schakel tussen de importeur en de NVWA. Via de brancheorganisatie FENEX kunt u in contact komen met expediteurs en douaneagenten.