Rol NVWA bij importeren van hout en houtproducten

Hout en houtproducten vallen onder de controletaken van de NVWA. Hout kan zowel fytosanitair worden gecontroleerd op ziekten en plagen, als volgens CITES (handel in beschermd hout). Daarnaast valt het op de markt brengen van hout, houten meubels en papier en pulp onder FLEGT of de Europese houtverordening. De NVWA is de bevoegde autoriteit in Nederland die de FLEGT-verordening en de EU-houtverordening handhaaft. Houten producten kunnen daarnaast ook op consumentenveiligheid en volksgezondheid worden geïnspecteerd en getest.

Een belangrijke taak van de NVWA is importcontrole aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Daarbij werkt de NVWA samen met de Douane.

Een partij hout zonder of met ongeldige vergunning wordt aan de grens tegengehouden door de NVWA. Als een partij al op de markt is gebracht kan de NVWA bestuursrechtelijk handhaven en bijvoorbeeld de partij uit de markt laten halen en buiten de Europese Unie laten brengen. Daarnaast kan door de NVWA strafrechtelijk proces-verbaal worden opgemaakt en kan het Openbaar Ministerie een straf eisen bij de rechter.

Jaaroverzichten

In de jaaroverzichten leest u precies hoe en waar de NVWA heeft opgetreden in de afgelopen jaren: