Samenwerking met de Douane

De Douane en de NVWA werken op veel terreinen samen. Voor FLEGT verricht de douane controles aan de buitengrens. Zendingen worden op basis van risicoanalyses geselecteerd voor controle. De Douane controleert onder andere of de zending overeenkomt met de informatie in de FLEGT-vergunning.

Voor het vaststellen van de houtsoort (determinatie) kan de Douane gebruikmaken van haar eigen laboratorium. De NVWA ondersteunt de Douane en neemt in bepaalde gevallen zaken over. De samenwerking tussen de Douane en de NVWA is formeel geregeld. De Douane heeft geen rol wat betreft de houtverordening, omdat het daarbij gaat om handelingen in het binnenland en niet aan de grenzen. De NVWA en Douane werken wel nauw samen op het gebied van informatiedeling en risicoanalyse.