Toezicht NVWA

Een belangrijke taak van de NVWA is importcontrole aan de buitengrens van de Europese Unie (EU). Nederland heeft als toegangspoort tot de Europese markt een belangrijke rol in de distributie en logistiek van uiteenlopende goederenstromen. Vooral de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol zijn belangrijke logistieke knooppunten.

De NVWA controleert levende dieren, producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen en consumentenproducten. Hierbij wordt vastgesteld of zendingen voldoen aan de door de EU gestelde voorwaarden rond volksgezondheid, dierengezondheid en dierenwelzijn

Hout en houtproducten vallen ook onder de controletaken van de NVWA. Hout kan zowel fytosanitair worden gecontroleerd (ziekten en plagen) als volgens CITES (handel in beschermd hout). Daarnaast valt het op de markt brengen van hout, houten meubels en papier en pulp onder FLEGT of de Europese houtverordening. Houten producten kunnen daarnaast ook op consumentenveiligheid en volksgezondheid worden geïnspecteerd en getest.

De toezichthoudende bevoegdheden van de NVWA staan in de Algemene wet bestuursrecht.

De opsporingsbevoegdheden van de NVWA staan in de Wet op de economische delicten, het Wetboek van Strafvordering en in de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB).