Als ik biomassa verkoop aan een aannemer, ben ik dan marktdeelnemer?

Ja, ook de verkoop van hout voor biomassa valt onder de verordening.