Als ik brandhout aan particulieren verkoop, val ik dan onder de regelgeving?

Ja, u bent marktdeelnemer omdat u hout op de markt brengt. U hoeft echter niet te registreren aan wie u het hout verkoopt. Immers, verkoop aan particulieren valt buiten de registratieverplichting.