Diefstal van hout komt regelmatig voor. Niet alleen door particulieren voor de kachel maar ook door handelaren. Pakt de NVWA dat ook op?

Diefstal is naast een commuun delict (op basis van het Wetboek van Strafrecht), in bepaalde gevallen ook een overtreding van de Boswet en/of de EU-houtverordening.

In geval van diefstal van uw hout kunt u aangifte doen bij de politie en de diefstal digitaal melden via onze website. Geef bij uw digitale melding aan bij welk politiekorps u aangifte hebt gedaan van diefstal én het aangiftenummer. Dit zorgt ervoor dat wij snel afstemming kunnen zoeken met de politie over uw zaak.