Geldt FLEGT voor al het hout en houtproducten uit het partnerland?

Voor ieder partnerland wordt een unieke VPA opgesteld waarin beschreven staat voor welke houtsoorten en producten deze geldt. Raadpleeg de bijlage van de VPA, hierin staat of uw product onder FLEGT valt of niet.

U vindt het overzicht met de producten waarvoor een FLEGT vergunning nodig is in de bijlage IA bij de vrijwillige partnerschapsovereenkomst (website EUR-Lex).