Heeft een eigenaar van hout op stam geen verantwoordelijkheid volgens de EU-houtverordening als hij dat verkoopt?

De eigenaar van hout op stam kan door de marktdeelnemer worden benaderd en moet desgevraagd informatie leveren over bijvoorbeeld het eigendomsrecht van het hout op stam of welke kapvergunning is aangevraagd en afgegeven. Ook kan gevraagd worden naar informatie over het uitvoeren van een inventarisatie naar beschermde soorten uit de Flora- en faunawet.