Hoe kan ik hout en houtproducten importeren uit landen die (nog) geen FLEGT-vergunningen afgeven?

U dient zich te houden aan de houtverordening. De verordening verbiedt het om illegaal gekapt hout op de markt te brengen en vereist van een marktdeelnemer om een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen en te gebruiken.