Hoe zit het met toezichthoudende organisaties?

De Europese Commissie kan toezichthoudende organisaties erkennen. De toezichthoudende organisaties bieden marktdeelnemers een stelsel van zorgvuldigheidseisen en zien toe op het correct gebruik van dit stelsel. De toezichthoudende organisaties nemen passende maatregelen als een marktdeelnemer nalaat naar behoren gebruik te maken van het stelsel.