Ik wil mijn zending in een ander EU-land invoeren, waar moet ik mijn FLEGT-vergunning inleveren?

U moet uw FLEGT-vergunning inleveren bij het land waar u de zending invoert.

Lijst met bevoegde competente autoriteiten