Is het voldoende als ik de kapvergunning en andere vergunningen, uit het land van kap/herkomst kan overleggen?

In veel gevallen is het onvoldoende alleen documenten te overleggen.  De 2e stap van het stelsel van zorgvuldigheidseisen is de risicobeoordeling. Als er informatie is over illegale kap, witwassen van documenten of corruptie dan moet u meestal ‘mitigerende’ maatregelen nemen. Deze verkleinen het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Denk hierbij aan certificering, het inschakelen en regelmatig uitvoeren van audits, gebruik van satellietbeelden, isotopenonderzoek of andere mogelijkheden.