Kan ik een consultant of adviesbureau inhuren om mijn stelsel van zorgvuldigheidseisen op te zetten?

Het staat u als marktdeelnemer vrij om extern advies in te winnen, maar de verantwoordelijkheid voor het naleven van de verordening blijft bij u. Controleer of de informatie die u krijgt voldoet aan de wet.