Mijn agent heeft alle documenten en wil mij geen inzage geven door zijn concurrentiepositie.

De houtverordening is van toepassing op de marktdeelnemer. De NVWA voert inspecties uit bij marktdeelnemers. De marktdeelnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en het kunnen aantonen van de naleving.