Mijn FLEGT-vergunning bevat GN-codes die niet onder FLEGT vallen

Indonesiƫ geeft op vrijwillige basis FLEGT documenten af voor codes die niet onder FLEGT vallen. Formeel vallen deze goederen niet onder FLEGT.

Het betreft de volgende GN-codes: 4420 10, 4420 90, 4819 10, 4819 20, 4819 40, 4820 10, 4820 20, 4820 30, 7009 92, 9401 59, 9405 20; 4601 22, 4602 12, 9401 51, 9403 81.

Bevat uw document enkel GN-codes die niet onder FLEGT vallen dan hoeft u het document niet aan de NVWA te zenden en de zending ook niet in CLIENT aan te geven. U kunt deze zending via de normale procedure bij de Douane aangeven.

Bevat uw document naast GN-codes die niet onder FLEGT vallen, ook GN-codes die wel onder FLEGT vallen, dan dient u de vergunning wel aan de NVWA te zenden en de zending wel in CLIENT aan te geven. U hoeft de GN-codes die niet onder FLEGT vallen niet te vermelden.