Mijn goederen staan niet op bijlage IA van de VPA

Voor houten producten die niet op de bijlage I van de VPA staan hoeft geen FLEGT-vergunning te worden overgelegd. Een voorbeeld is houten speelgoed.