Mijn houtzending heeft een CITES-vergunning, moet ik ook een FLEGT-vergunning hebben?

Nee, CITES en FLEGT zijn overlappend. Uw CITES-vergunning voldoet. Vermeld in uw Douane aangifte de volgende bescheidcode: Y070.