Moet ik alle kapvergunningen bewaren/de aanvragen op papier kunnen tonen?

U hoeft geen extra handelingen te doen voor de houtverordening. Als u uw aanvraag voor een kapvergunning elektronisch hebt gedaan, hoeft u geen gegevens te printen.

De inspecteur kan wel inzicht vragen in uw aanvragen om te controleren of u daadwerkelijk een aanvraag hebt ingediend en of de aanvraag niet is afgewezen.