Valt gerecycled hout onder de houtverordening?

Een uitzondering geldt voor afvalhout. Hieronder valt hout of houtproducten die hun levenscyclus hebben voltooid (gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen). U moet aantonen dat uw hout of producten onder deze richtlijn vallen.

Artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen