Waarom valt inlands hout ook onder deze regelgeving?

Europa wil de illegale houtkap wereldwijd terugdringen, daaronder valt ook mogelijke illegale kap in Europa.