Wanneer moet ik mitigerende maatregelen nemen?

Als het risico van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout niet verwaarloosbaar is, dan moet u mitigerende maatregelen nemen. Voorbeelden van een niet verwaarloosbaar risico is een corruptie index onder de 50 en informatie van NG's en overheden dat er problemen zijn in de bossector met illegale kap. Het risico kan zich soms richten op bepaalde soorten of gebieden.

Ook de complexiteit van de keten is een factor die meespeelt. Bestaat de keten uit verschillende concessies die leveren aan meerdere zagerijen die vervolgens weer leveren aan een of meerdere exporteurs, dan is de keten zodanig ondoorzichtig dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De verordening geeft geen specifieke mitigerende maatregelen.

Onderstaande maatregelen zijn niet limitatief maar geven een richting aan:

  • gebruik van chain of custody certificering;
  • gebruik van onafhankelijke of robuuste interne audits waarbij de keten met alle betrokken leveranciers en schakels in kaart worden gebracht en wordt onderzocht;
  • gebruik van DNA of isotoopanalyse;
  • afzien van het op de markt brengen van partijen.