Wat is de positie van niet tot de EU maar wel in Europa gelegen landen vallend onder de Europese Economische zone?

Vanaf 01 mei 2015 is de houtverordening ook van toepassing in de landen van de EER. De EER bestaat uit de 28 EU lidstaten en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Handel met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein valt nu onder dezelfde regels als handel met andere EU lidstaten.