Wat is de relatie tussen FLEGT en de EU-houtverordening die op 1 maart 2013 in werking treedt?

De EU-houtverordening regelt het op de interne (Europese) markt brengen van hout en houtproducten. Met een FLEGT-vergunning voldoet u aan de eisen van zorgvuldigheid die de EU-houtverordening stelt aan het op de markt brengen, namelijk dat alleen legaal gekapt hout op de Europese markt wordt gebracht.