Welke bescheidgegevens moet ik opgeven in CLIENT?

U moet bescheid code C690, de bescheidcode voor een FLEGT-vergunning, vermelden in vak 3 in CLIENT.

Bij de waarde voor deze bescheidcode vult u het volgende in: het nummer van de FLEGT vergunning beginnend met het jaartal en eindigend met de ISO code van het land van bestemming, bijvoorbeeld 16.xxxxx-xxxxx.xxx-ID-NL.