Welke mitigerende maatregelen zijn voldoende?

De verordening geeft geen specifieke mitigerende maatregelen.

Onderstaande maatregelen zijn niet limitatief maar geven een richting aan:

  • gebruik van chain of custody certificering;
  • gebruik van onafhankelijke of robuuste interne audits waarbij de keten met alle betrokken leveranciers en schakels in kaart worden gebracht en wordt onderzocht;
  • gebruik van DNA of isotoopanalyse;
  • afzien van het op de markt brengen van partijen.