Welke wetgeving is op in Nederland gekapt hout van toepassing?

Op de kap van hout in Nederland is de Boswet van toepassing.

Bekijk voor meer informatie het klantportaal van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Daarnaast kan de Flora- en faunawet en/of de Wet Natuurbescherming van toepassing zijn.