Wie controleert de FLEGT-vergunning?

De NVWA is de bevoegde autoriteit. Wij zijn verantwoordelijk voor de controle op de echtheid en overeenstemming van de vergunning. In samenwerking met de douane controleren we de zendingen steekproefsgewijs.