Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een FLEGT-vergunning?

In Nederland zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een FLEGT-vergunning bij de NVWA.