Wanneer FLEGT-vergunning verplicht

Of u een FLEGT-vergunning moet aanvragen in een FLEGT-partnerland, hangt af van de douanecode waaronder uw product valt. Dat is de zogeheten GS-code van het geharmoniseerde systeem van de Wereld Douane Organisatie waaronder uw product valt.

U vindt het overzicht met de producten waarvoor een FLEGT-vergunning nodig is in de bijlage IA bij de vrijwillige partnerschapsovereenkomst.

Geen FLEGT-vergunning nodig?

Hou rekening met andere benodigde vergunningen of bescheiden. Uw zending kan namelijk ook vallen onder CITES (handel in beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten) of de fytosanitaire wetgeving (plantenziekten en plagen). Meer daarover vindt u via CITES/Fytosanitaire eisen.